<
خانه / Home محصولات / Products درباره ما / About Us تماس با ما / Contact Us  

 اخبار


آرشیو خبر


محصولات
پوتین ایمنی
کفش پرسنلی
كفش ايمني
آمار بازدید از سایت :

 

 

  

 

  کفش نگهبان  ، نگهبان پای شما

 

 

 

 

 

 

ماده 184 قانون كار: در كليه مواردي كه تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد،اجرت المثل كار انجام شده و طلب و خسارت بايد از اموال شخص حقوقي پرداخت شود،ولي مسؤوليت جزايي اعم از حبس،جريمه نقدي و يا هر دو حالت متوجه مدير عامل يا مدير مسؤول شخصيت حقوقي است كه تخلف به دستور او انجام گرفته است و كيفر در باره مسؤولين مذكور اجرا خواهد شد .اطلاعات بیشتر

  

   Negahbanshoe©2013All rights reserved.

About us | Products | Contact us